News archive

Norfund in Media

Må se de store linjene

02.02.2017 Bistandsaktuelt

Norfund og KLP investerer i små solenergianlegg for husholdninger i Afrika og Asia 

27.01.2017

Ghana welcomes Norfund

26.01.2017

Går glipp av muligheter (Roland i Energiteknikk.net)

05.01.2017

AFZ ramps up production

02.01.2017 Daily News

Bistand mot fattigdom
14.12.2016, Vårt Land

En revolusjon i tenkning om bistand ( Norfund kronikk i Bistandsaktuelt og Vårt land)
28.11.2016

Skal overvåke treplanting
19.11.2016 Dagsavisen

 

Arkiv

Norfund - The Norwegian Investment Fund for Developing Countries

Fridtjof Nansens Plass 4
N-0160 Oslo